Klávesové zkratky pro Mac v Pages a Finder

Klávesové zkratky Pages v Macu

               ZkratkaPopis
Command-BZvýrazní vybraný text tučně, nebo u něj zruší tučné zvýraznění.
Command-IZvýrazní vybraný text kurzívou, nebo u něj zruší kurzívu.
Command-UPodtrhne vybraný text, nebo u něj zruší podtržení.
Command-TZobrazí nebo skryje okno Písma.
Command-DV dialogovém okně Otevřít nebo Uložit vybere plochu.
Control-Command-DZobrazí nebo skryje definici vybraného slova.
Shift-Command-Dvojtečka (:)Zobrazí okno Pravopis a gramatika.
Command-středník (;)Zkontroluje v dokumentu pravopis.
Alt-DeleteSmaže slovo vlevo od kurzoru.
Control-HSmaže znak vlevo od kurzoru. Místo toho můžete také použít klávesu Delete.
Control-DSmaže znak vpravo od kurzoru. Místo toho můžete také použít zkratku Fn-Delete.
Fn-DeleteSmaže znak vpravo od kurzoru na klávesnicích, které nemají klávesu Smazat vpřed  . Místo toho můžete také použít zkratku Control-D.
Control-KSmaže text mezi kurzorem a koncem řádku nebo odstavce.
Command-DeleteV dialogovém okně obsahujícím tlačítka Smazat nebo Neukládat vyberte Smazat nebo Neukládat.
Fn-šipka nahoruPage Up: Posune obrazovku o stránku nahoru.
Fn-šipka dolůPage Down: Posune obrazovku o stránku dolů.
Fn-šipka dolevaHome: Posune obrazovku na začátek dokumentu.
Fn-šipka dopravaEnd: Posune obrazovku na konec dokumentu.
Command-šipka nahoruPřesune kurzor na začátek dokumentu.
Command-šipka dolůPřesune kurzor na konec dokumentu.
Command-šipka dolevaPřesune kurzor na začátek řádku.
Command-šipka dopravaPřesune kurzor na konec řádku.
Alt-šipka dolevaPřesune kurzor na začátek předchozího slova.
Alt-šipka dopravaPřesune kurzor na konec následujícího slova.
Shift-Command-šipka nahoruOznačí text mezi kurzorem a začátkem dokumentu.
Shift-Command-šipka dolůOznačí text mezi kurzorem a koncem dokumentu.
Shift-Command-šipka dolevaOznačí text mezi kurzorem a začátkem řádku.
Shift-Command-šipka dopravaOznačí text mezi kurzorem a koncem řádku.
Shift-šipka nahoruRozšíří výběr textu až k nejbližšímu znaku na stejném místě svisle o řádek výš.
Shift-šipka dolůRozšíří výběr textu až k nejbližšímu znaku na stejném místě svisle o řádek níž.
Shift-šipka dolevaRozšíří výběr textu o jeden znak doleva.
Shift-šipka dopravaRozšíří výběr textu o jeden znak doprava.
Alt-Shift-šipka nahoruRozšíří výběr textu na začátek odstavce, při dalším stisknutí pak na začátek předchozího odstavce a tak dále.
Alt-Shift-šipka dolůProtáhne výběr textu na konec odstavce, při dalším stisknutí pak na konec dalšího odstavce a tak dále.
Alt-Shift-šipka dolevaRozšíří výběr textu na začátek slova, při dalším stisknutí pak na začátek předchozího slova a tak dále.
Alt-Shift-šipka dopravaRozšíří výběr textu na konec slova, při dalším stisknutí pak na konec dalšího slova a tak dále.
Control-APřesune kurzor na začátek řádku nebo odstavce.
Control-EPřesune kurzor na konec řádku nebo odstavce.
Control-FPřesune kurzor o jeden znak dopředu.
Control-BPřesune kurzor o jeden znak dozadu.
Control-LZarovná kurzor nebo výběr na střed viditelné oblasti.
Control-PPosune kurzor o řádek výš.
Control-NPosune kurzor o řádek níž.
Control-OVloží za kurzor nový řádek.
Control-TZamění znak za kurzorem za znak před kurzorem.
Command-levá složená závorka ({)Zarovnání doleva.
Command-pravá složená závorka (})Zarovnání doprava.
Shift-Command-svislá čára (|)Zarovnání na střed.
Alt-Command-FPřejde na pole Hledání.
Alt-Command-TZobrazí nebo skryje v aplikaci řádek nabídek.
Alt-Command-CKopírovat styl: Zkopíruje nastavení formátování vybrané položky do schránky.
Alt-Command-VVložit styl: Použije zkopírovaný styl na vybranou položku.
Alt-Shift-Command-VVložit a použít styl: Vloží položku a použije na ní styl okolního kontextu.
Alt-Command-IOtevře nebo skryje okno Inspektor.
Shift-Command-PVzhled stránky: Zobrazí okno, ve kterém můžete vybrat nastavení dokumentu.
Shift-Command-SZobrazí dialogové okno Uložit jako, nebo zduplikuje aktuální dokument.
Shift-Command-
Znak mínus (-)
Zmenší velikost vybrané položky.
Shift-Command-
Znak plus (+)
Zvětší velikost vybrané položky. Stejnou funkci provádí i příkaz Command-rovnítko (=).
Shift-Command-
Otazník (?)
Otevře nabídku Nápověda.

Klávesové zkratky Finder na Macu od Applu

          ZkratkaPopis
Command-DDuplikuje vybrané soubory.
Command-EVysune vybraný disk nebo svazek.
Command-FZahájí z okna Finderu hledání Spotlight.
Command-IZobrazí okno Informace pro vybraný soubor.
Shift-Command-COtevře okno Počítač.
Shift-Command-DOtevře složku Plocha.
Shift-Command-FOtevře okno Všechny mé soubory.
Shift-Command-GOtevře okno Otevřít složku.
Shift-Command-HOtevře složku Plocha aktuálního uživatelského účtu macOS.
Shift-Command-IOtevře iCloud Drive.
Shift-Command-KOtevře okno Síť.
Alt-Command-LOtevře složku Stahování.
Shift-Command-OOtevře složku Dokumenty.
Shift-Command-ROtevře složku AirDrop.
Shift-Command-TPřidá vybranou položku Finderu do Docku (OS X Mountain Lion nebo novější)
Control-Shift-Command-TPřidá vybranou položku Finderu do Docku (OS X Mavericks nebo novější)
Shift-Command-UOtevřete složku Utility.
Alt-Command-DZobrazí nebo skryje Dock. Zkratka obvykle funguje, i když zrovna nejste ve Finderu.
Control-Command-TPřidá vybranou položku na boční panel (OS X Mavericks nebo novější).
Alt-Command-PV oknech Finderu zobrazí nebo skryje panel Cesta.
Alt-Command-SV oknech Finderu zobrazí nebo skryje boční panel.
Command-lomítko (/)V oknech Finderu zobrazí nebo skryje panel Stav.
Command-JOtevře okno Volby vzhledu.
Command-KOtevře okno Připojit k serveru.
Command-LVytvoří zástupce vybrané položky.
Command-NOtevřete nové okno Finderu.
Shift-Command-NVytvoření nové složky.
Alt-Command-NVytvoří novou dynamickou složku.
Command-RZobrazí soubor, na který vybraný zástupce odkazuje.
Command-TZobrazí nebo skryje řádek panelů, když je v aktuálním okně Finderu otevřený jeden panel.
Shift-Command-TZobrazí nebo skryje panel Finderu.
Alt-Command-TZobrazí nebo skryje panel nástrojů, když je v aktuálním okně Finderu otevřený jeden panel.
Alt-Command-VPřesunout: Přesune soubory ve schránce z jejich původního umístění do aktuálního umístění.
Alt-Command-YZobrazí Rychlý náhled prezentace z vybraných souborů.
Command-YZobrazí Rychlý náhled vybraných souborů.
Command-1Zobrazí položky v okně Finderu jako ikony.
Command-2Zobrazí položky v okně Finderu jako seznam.
Command-3Zobrazí položky v okně Finderu jako sloupce.
Command-4Zobrazí položky v okně Finderu jako Cover Flow.
Command-levá hranatá závorka ([)Přejde na předchozí složku.
Command–pravá hranatá závorka (])Přejde na následující složku.
Command-šipka nahoruOtevře složku nadřazenou otevřené složce.
Command-Control-šipka nahoruOtevře složku nadřazenou otevřené složce v novém okně.
Command-šipka dolůOtevře vybranou položku.
Command-Mission ControlZobrazí plochu. Zkratka funguje, i když nejste ve Finderu.
Command-zvýšit jasZapne nebo vypne režim cílového displeje.
Command-snížit jasZapne nebo vypne zrcadlení displeje, pokud je váš Mac připojený k více než jednomu displeji.
Šipka dopravaOtevře vybranou složku. Zkratka funguje jen v zobrazení seznamu.
Šipka dolevaZavře vybranou složku. Zkratka funguje jen v zobrazení seznamu.
Alt-dvojité kliknutíOtevře složku v samostatném okně a zavře aktuální okno.
Command-dvojité kliknutíOtevře složku na samostatném panelu nebo v samostatném okně.
Command-DeletePřesune vybranou položku do Koše.
Shift-Command-DeleteVysype koš.
Alt-Shift-Command-DeleteVysype Koš bez potvrzení.
Command-YZobrazí Rychlý náhled souborů.
Alt-zvýšit jasOtevře okno předvoleb Monitory. Zkratka funguje s oběma klávesami jasu.
Alt-Mission ControlOtevře okno předvoleb Mission Control.
Alt-zvýšit hlasitostOtevře okno předvoleb Zvuk. Zkratka funguje s jakoukoli klávesou hlasitosti.
Klávesa Command při přetahováníPřesune přetahovanou položku na jiný svazek nebo do jiného umístění. Kurzor se během přetahování změní.
Klávesa Alt při přetahováníZkopíruje přetahovanou položku. Kurzor se během přetahování změní.
Alt-Command během přetaženíVytvoří zástupce přetahovaného souboru. Kurzor se během přetahování změní.
Kliknutí na rozbalovací trojúhelník s podrženou klávesou AltOtevře všechny složky ve vybrané složce. Zkratka funguje jen v zobrazení seznamu.
Kliknutí na název okna s podrženou klávesou CommandZobrazí složky, které obsahují otevřenou složku.

Napsat komentář