Jak nastavit proměnou JAVA_HOME a Maven na MacOS?

Nastavit proměnou JAVA_HOME a Maven na MacOS je velmi jednoduché. Začneme Javou a pak si nastavíme Maven.

Stáhneme si javu pro vývoj a nainstalujeme ( v mém případě jsem stáhl verzi 17.0.5).

Po instalaci si nastavíme proměnné:

Spustíme Terminál a do něj zadáme:

open ~/.bash_profile  (pokud tento soubor nemáme tak si ho vytvoříme, soubor se nachází v adresáři /Users/Váš nick v MacOS/)

Do souboru vložíme:

export JAVA_HOME=/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-17.0.5.jdk/Contents/Home
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

Soubor uložíme.

V terminálu zadáme:

source ~/.bash.profile

A zkontrolujeme jestli máme proměnou dobře nastavenou. Pokud uvidíte výpis cesty k proměné vše jste udělali dobře:

echo $JAVA_HOME

Dále si nastavíme Maven.

Stáhneme si zde Maven já si stáhl apache-maven-3.8.7-bin.tar.gz (vaše verze může být novější pokud vyšla).

Stažený soubor ještě rozbalíme ve složce stažené a přesuneme ho buď ručně nebo přes Terminál do složky Aplikace:

cd Downloads/
mv apache-maven-3.8.7 /Applications

Potom si nastavíme proměnné.

v terminálu ve své kořenové složce otevřeme soubor .bash_profile (ten už máme vytvořený když jsme zadávali java proměnné):

open -e .bash_profile
A do něj zapíšeme:
export M2_HOME=/Applications/apache-maven-3.8.7
export PATH=$PATH:$M2_HOME/bin

Nakonec soubor uložíme.

V terminálu ještě zadáme:

source ~/.bash.profile

A zkontrolujeme jestli Maven je nastavený, výstup by v terminálu měl ukázat verzi Maven:

mvn -version

Pomocí příkazu ve vašem kořenovém adresáři zkontrolujeme jestli se vám vytvořila složka .m2:

ls -a

Pokud ne zadáme v terminálu:

mvn clean install

A to je vše.