Jak v Arch Linux nastavit JAVA_HOME a Maven Proměnné.

Pokud začínáte programovat v Jave do budoucna se vám bude hodit jak nastavit JAVA_HOME a ušetříte si případně starosti s tím proč vám něco nefunguje.

Návod je psán pro Arch Linux, ale měl by být použitelný i v jiných distribucích ( jen bude některé příkazy nutno přizpůsobit).

Nejprve začneme instalací Maven, tak nám nabídne rovnou instalaci Javy.

V terminálu se přihlásíme pomocí su a zadáme:

pacman -S maven

Instalátor nabídne ke stažení Javu. Já zvolil java-17-openjdk. Pak potvrdíme vše a nainstalujeme Maven a případně i javu.

Že máme vše nainstalované ověříme příkazem:

mvn -v

Maven

Nastavíme proměnné tím že do konzole zadáme:

sudo nano /etc/profile.d/maven.sh

Otevře se textový editor v konzoli a tam zadáme toto:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-java
export M2_HOME=/opt/maven
export MAVEN_HOME=/opt/maven
export PATH=${M2_HOME}/bin:${PATH}

Pomocí CTRL+O vše zapíšeme a CTRL+X ukončí textový editor.

Editor Nano

Zadáme příkaz:

$ sudo chmod +x /etc/profile.d/maven.sh

a

source /etc/profile.d/maven.sh

Tím máme nastavené Maven a nastavíme java proměnné.

V terminálu zadáme tento příkaz abychom zjistili jakou máme verzi javy:

java -version

Číslo verze si poznamenejte a v terminálu zadejte:

nano ~/.bashrc

Znovu se otevře textový editor a nakonec přidáte tyto dva řádky (verze javy se může lišit):

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk

export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

Vše uložíme a ukončíme nano.

Do terminálu vložíme:

 source ~/.bashrc

A ověříme že je proměnná nastavena tímto příkazem:

echo $JAVA_HOME

Pokud je vše dobře uvidíte podobný výstup:

echo $JAVA_HOME

Pokud se vám v kořenovém adresáři nevytvořila složka .m2 a potřebujete ji použijte tento příkaz:

mkdir -p ~/.m2