Ne každý chce využívat balíčkovací systém Snap v Ubuntu.

Teď si ukážeme jak nainstalovat Firefox do distribuce Ubuntu bez použití Snapu ale, jen přes terminál kam si přidáme repositář s Firefoxem.

První co uděláme přidáme si repositář s Firefoxem. Otevřeme terminál a zadáme do něj:

sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/ppa 

Dále změňte prioritu balíčku Firefox tak, aby byla upřednostněna verze PPA/deb/apt Firefoxu. Vložením do terminálu:

(vložte tento celý text)

echo ' 
Package: * 
Pin: release o=LP-PPA-mozillateam 
Pin-Priority: 1001 
' | sudo tee /etc/apt/preferences.d/mozilla-firefox 
Pokud budete chtít, aby se budoucí aktualizace Firefoxu instalovaly automaticky vložte do terminálu:
echo 'Unattended-Upgrade::Allowed-Origins:: "LP-PPA-mozillateam:${distro_codename}";' | sudo tee /etc/apt/apt.conf.d/51unattended-upgrades-firefox 
A posledním příkazem nainstalujeme Firefox:
sudo apt install Firefox