Už jsme si představily klávesové zkratky pro Safari dnes si ukážeme klávesové zkratky pro Microsoft Edge.

Ctrl Shift B

Zobrazení nebo skrytí panelu Oblíbené

Alt Shift B

Nastavení fokusu na první položku na panelu Oblíbené

Ctrl D

Uložení aktuální karty jako oblíbené položky

Ctrl Shift D

Uložení všech otevřených karet jako oblíbených položek v nové složce

Ctrl Shift E

Otevření hledání na bočním panelu

Alt D

Výběr adresy URL v panelu Adresa k úpravám

Ctrl E

Otevření vyhledávacího dotazu v panelu Adresa

Alt + E

Otevření nabídky Nastavení a další

Ctrl + F

Otevření hledání na stránce

Alt F

Otevření nabídky Nastavení a další

Ctrl G

Přechod na další výsledek hledání na stránce

Ctrl Shift G

Přechod na předchozí výsledek hledání na stránce

Ctrl H

Otevření historie

Ctrl Shift I

Otevření vývojářských nástrojů

Alt Shift I

Otevření dialogového okna pro odeslání zpětné vazby

Ctrl J

Otevření stažených souborů

Ctrl K

Otevření vyhledávacího dotazu v panelu Adresa

Ctrl Shift K

Duplikovat aktuální kartu

Ctrl L

Výběr adresy URL v panelu Adresa k úpravám

Ctrl Shift L

Vložení a vyhledání nebo vložení a přechod (pokud se jedná o adresu URL)

Ctrl M

Ztlumení aktuální karty (přepínač)

Ctrl Shift M

Přihlášení jako jiný uživatel nebo procházení jako host

Ctrl N

Otevření nového okna

Ctrl Shift N

Otevření nového okna InPrivate

Ctrl O

Otevření souboru z počítače v aplikaci Edge

Ctrl Shift O

Otevření oblíbených položek

Ctrl P

Tisk aktuální stránky

Ctrl Shift P

Tisk pomocí dialogového okna systému

CTRL + R

Opětovné načtení aktuální stránky

Ctrl + Shift + R

Opětovné načtení aktuální stránky s ignorováním obsahu v mezipaměti

Ctrl + S

Uložení aktuální stránky

Ctrl T

Otevření nové karty a přechod na ni

Ctrl Shift T

Opětovné otevření poslední zavřené karty a přechod na tuto kartu

Alt + Shift + T

Nastavení fokusu na první položku na panelu nástrojů aplikace

Ctrl + U

Zobrazení zdroje

Ctrl Shift U

Spuštění nebo zastavení nástroje Číst nahlas

Ctrl Shift V

Vložení bez formátování

Ctrl W

Zavření aktuální karty

Ctrl Shift W

Zavření aktuálního okna

Ctrl Shift Y

Otevření kolekcí

Ctrl (zero)

Obnovení úrovně přiblížení stránky

Ctrl 12, ... 8

Přechod na konkrétní kartu

Ctrl 9

Přepnutí na poslední záložku

Ctrl Enter

Přidání www. na začátek a .com na konec textu zadaného v panelu Adresa

Ctrl + Tab

Přepnutí na další záložku

Ctrl + Shift + Tab

Přepnutí na předchozí záložku

Ctrl + plus (+)

Přiblížení

Ctrl + minus (-)

Oddálení

Ctrl + \ (v PDF)

Přepínání zobrazení souboru PDF mezi režimem Přizpůsobit stránce a režimem Přizpůsobit šířce

Ctrl + [ (v PDF)

Otočení PDF proti směru hodinových ručiček o 90 stupňů

Ctrl + ] (v PDF)

Otočení PDF po směru hodinových ručiček o 90 stupňů

Ctrl + Shift + Delete

Otevření možností vymazání dat o procházení

Alt

Přesunutí fokusu na tlačítko Nastavení a další

Alt + šipka vlevo

Vraťte se

Alt + šipka vpravo

Přechod vpřed

Alt + Home

Otevření domovské stránky na aktuální kartě

Alt + F4

Zavření aktuálního okna

F1

Otevření nápovědy

F3

Najít na aktuální kartě

F4

Výběr adresy URL v panelu Adresa

Ctrl + F4

Zavření aktuální karty

F5

Opětovné načtení aktuální karty

Shift + F5

Opětovné načtení aktuální karty s ignorováním obsahu v mezipaměti

F6

Přesunutí fokusu na další podokno

Shift F6

Přesunutí fokusu na předchozí podokno

Ctrl F6

Přesunutí fokusu do podokna webového obsahu

F7

Zapnutí nebo vypnutí procházení pomocí kurzoru

F9

Otevření nebo ukončení nástroje Asistivní čtečka

F10

Přesunutí fokusu na tlačítko Nastavení a další

F10 + Enter

Otevření nabídky Nastavení a další

Shift + F10

Otevření místní nabídky

F11

Vstup do režimu celé obrazovky (přepínání)

F12

Otevření vývojářských nástrojů

ESC

Zastavení načítání stránky; zavření dialogového okna nebo automaticky otevíraného okna

Mezerník

Posunování po webové stránce dolů, vždy o jednu obrazovku

Shift + mezerník

Posunování po webové stránce nahoru, vždy o jednu obrazovku

PAGE DOWN

Posunování po webové stránce dolů, vždy o jednu obrazovku

Ctrl + PgDn

Přepnutí na další záložku

PAGE UP

Posunování po webové stránce nahoru, vždy o jednu obrazovku

Ctrl + PgUp

Přepnutí na předchozí záložku

Home

Přechod na začátek stránky, přesunutí fokusu kurzoru na první podokno

End

Přechod na konec stránky, přesunutí fokusu kurzoru na poslední podokno

TAB

Přechod na další zarážku tabulátoru

Shift + Tab

Přechod na předchozí zarážku tabulátoru