1. Appium: Appium je open-source nástroj pro automatizované testování mobilních aplikací. Podporuje testování aplikací pro iOS, Android a Windows platformy a umožňuje psát testovací skripty v populárních programovacích jazycích, jako je Java, Python, Ruby nebo JavaScript.
  2. Selenium: Selenium je populární nástroj pro automatizované testování webových aplikací, ale také nabízí možnost testování mobilních aplikací pomocí Selenium WebDriver. Selenium WebDriver umožňuje psát testy v různých programovacích jazycích, jako je Java, C#, Python nebo Ruby, a testovat aplikace pro iOS a Android.
  3. Xamarin Test Cloud: Xamarin Test Cloud je cloudová platforma pro testování mobilních aplikací. Podporuje testování aplikací pro iOS, Android a Windows platformy a umožňuje spustit testy na široké škále zařízení. Xamarin Test Cloud umožňuje psát testy v C# a nabízí možnost testování interakce s uživatelem, včetně gest a dotyků.
  4. TestComplete: TestComplete je komerční nástroj pro automatizované testování desktopových, webových a mobilních aplikací. Podporuje testování aplikací pro iOS a Android a umožňuje psát testy v různých programovacích jazycích, jako je JavaScript, VBScript nebo Python. TestComplete nabízí také funkce pro nahrávání a přehrávání testů a možnost testování interakce s uživatelem.
  5. Robot Framework: Robot Framework je open-source nástroj pro automatizované testování, který podporuje testování různých typů aplikací, včetně mobilních aplikací. Robot Framework umožňuje psát testy v jednoduchém a srozumitelném formátu pomocí klíčových slov a podporuje testování aplikací pro iOS a Android. Nabízí také možnost integrace s různými nástroji, jako je Appium nebo Selenium WebDriver, a umožňuje snadnou automatizaci testů pomocí jazyků jako Python nebo Java.
  6. Calabash: Calabash je open-source nástroj pro automatizované testování mobilních aplikací. Podporuje testování aplikací pro iOS a Android a umožňuje psát testy v jazyce Ruby. Calabash nabízí jednoduchý způsob interakce s aplikací pomocí definování scénářů a používá se v kombinaci s frameworkem Cucumber pro snadnou čitelnost testů.
  7. Espresso: Espresso je nástroj pro automatizované testování mobilních aplikací vyvíjený společností Google. Je určen především pro testování aplikací pro Android a poskytuje bohatou sadu funkcí pro interakci s uživatelem, testování UI a ověřování stavů aplikace. Espresso je integrován s vývojovým prostředím Android Studio a umožňuje psát testy v jazyce Java nebo Kotlin.
  8. Xcode UI Testing: Xcode UI Testing je nástroj pro automatizované testování aplikací pro iOS, který je součástí vývojového prostředí Xcode od společnosti Apple. Poskytuje možnosti testování uživatelského rozhraní, interakce s aplikací a ověřování stavů. Xcode UI Testing umožňuje psát testy v jazyce Swift a poskytuje možnost nahrávání a přehrávání testů, stejně jako debugování testovacích kroků.
  9. UI Automator: UI Automator je nástroj pro automatizované testování aplikací pro Android vyvíjený společností Google. Poskytuje bohaté možnosti pro testování uživatelského rozhraní, interakci s aplikací a ověřování stavů. UI Automator umožňuje psát testy v jazyce Java a je integrován s nástrojem Android Studio.
  10. Selendroid: Selendroid je open-source nástroj pro automatizované testování aplikací pro Android. Podporuje testování aplikací ve webovém prohlížeči i nativních aplikací. Selendroid umožňuje psát testy v jazycích Java, Python nebo Ruby a nabízí možnost testování různých verzí Android zařízení.

Tyto nástroje k testování mobilních aplikací nabízejí různé možnosti a funkce, ať už se jedná o automatizaci testů, interakci s uživatelem nebo ověřování stavů aplikace. Výběr nástroje závisí na konkrétních potřebách a preferencích vývojáře či týmu testování.