Tento návod by měl být funkční na Arch Linux a distribucí z něj vycházejících.

Krok 1: Nainstalujte Bluez a Blueman

Prvním krokem je instalace několika balíčků.

Nainstalujeme si:

sudo pacman -S bluez
sudo pacman -S bluez-utils
sudo pacman -S blueman

Ty by se měly nainstalovat bez problémů. Zde uvidíte úhlednou ikonu:

Dále se ujistěte, že je načten modul btusb Kernel:

lsmod | grep btusb


Zde je trik, který mu pomůže najít adaptéry plug one:

sudo vim /etc/bluetooth/main.conf

Automaticky povolí Bluetooth:


Uložte soubor.

2. Aktivujte Službu

Zkusme spustit službu Bluetooth:

sudo systemctl start bluetooth.service

Automatické spuštění Bluetooth po startu povolíme tímto příkazem:

sudo systemctl enable bluetooth.service

Nyní bychom měli mít vše v provozu. Pomocí Blueman můžete spravovat Bluetooth zařízení, kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth.

Nyní byste měli být připraveni na připojení a párování.

3. Párování

Blueman dělá párování snadné.

  1. Vyberete zařízení.
  2. Zahájit párování.

A máte hotovo!