Jak nainstalovat vim.plug do Neovim

👉 Nejprve si však zálohujte své aktuální nastavení Neovim!!!

👉 Linux & Mac:

~/.config/nvim/init.vim

Windows:

~\AppData\Local\nvim\init.vim

👉 Běžte na tuto stránku pod Installation si najděte svůj operační systém a zkopírujte odkaz pod ním do svého terminálu a pomocí Enter nainstalujete vim.plug.

Na Linuxu a macOS to bude tento příkaz:

sh -c 'curl -fLo "${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}"/nvim/site/autoload/plug.vim --create-dirs \
       https://raw.githubusercontent.com/junegunn/vim-plug/master/plug.vim'

Na Windows to bude tento příkaz:

iwr -useb https://raw.githubusercontent.com/junegunn/vim-plug/master/plug.vim |`
    ni "$(@($env:XDG_DATA_HOME, $env:LOCALAPPDATA)[$null -eq $env:XDG_DATA_HOME])/nvim-data/site/autoload/plug.vim" -Force

Dále si otevřeme soubor init.vim a pokud ho nemáme tak si ho vytvoříme zde:

👉 Linux & Mac:

~.config/nvim/init.vim

Windows:

~\AppData\Local\nvim\init.vim

A do něj vložíme a následně uložíme tento kód:

call plug#begin(has('nvim') ? stdpath('data') . '/plugged' : '~/.vim/plugged')

# Jsem budeš v budoucnu vkládat pluginy. Začínající PLug a adresa ke stažení

call plug#end()

A příkazem Nvim v terminálu spustíme Neovim. Pokud vám vyskočí chybové hlášení jen ho odklikněte.

Pomocí Ctrl + : se dostanete do příkazového řádku a tam napíšete PlugInstall

A restartujeme Neovim. Příkazem Ctrl + : do příkazového řádku napíšete q a restartujeme Neovim.

Takto pokaždé když si přidáte do init.vim pluginy, příkazem PlugInstall je nainstalujete a restartujeme Neovim.