Pokud vám po instalaci i3wm nefunguje jas monitoru, náprava je poměrně jednoduchá.

Nainstalujte si brightnessctl pomocí příkazu:
yay -S brightnessctl

Restartujte počítač a otestujte funkčnost jasu monitoru. Změna se provede tímto příkladem.
brightnessctl se 30

Pokud se vám jas snížil na 30% je vš v přádku a můžeme pokračovat nastavení ovládání jasu na klávesnici.

Ovládání jasu pomocí klávesnice:

Ve skriptu ~/.config/i3/scripts/volume_brightness.sh
na konci změnit záznam na:

 brightness_up)
  # Increases brightness and displays the notification
  brightnessctl set "10%+"
  show_brightness_notif
  ;;

  brightness_down)
  # Decreases brightness and displays the notification
  brightnessctl set "10%-"
  show_brightness_notif
  ;;

A to je vše,teď by Vám nastavení jasu mělo jít pomocí funkčních kláves.