Základy testování 2. část

Pokračování článku Základy testování 1. část. Testování lokalizace
 • Přepínání mezi různými jazyky (km – míle, cz – aj, měny, datum atd.).
 • Formáty data, měn a jednotek (peněžní údaje, špatné znakové sady),[UTF8-nejpoužívanější znaková sada v čechách].
Testy použitelnosti
 • GUI – Grafické uživatelské rozhraní – Graphic User Interface
> Intuitivní > Konzistentní > Flexibilní > Pohodlné = rychlé prostředí > Správné = gramatika, tlačítka > Užitečné
 • Použitelnost pro hendikepované
 • Stránka nemá nic říkat, ve videích titulky
 • Čtečky textu pro nevidomé
Testování webových stránek
 • Texty – vše přečíst.
 • Odkazy – všechny ozkoušet, telefonní čísla
 • Mapa stránek  – celou projít, proklikat, zkontrolovat aktuálnost
 • Gramatika
 • Rychlost – Browser, existují speciální aplikace
 • Formuláře – vše vyzkoušet
Testovací případ – Test Case * Testuje se podle zadaných kroků nadřízeného * Skládá se z testovacích kroků: > Obsah: = Identifikátor = Testovaná položka – funkce = Vstupy = Výstupy = Požadavky na prostředí = Zvláštní procedurální požadavky = Vzájemné závislosti případů Vlastnosti TC:
 • Jeden možný výsledek
 • Srozumitelnost
 • Jednoznačnost
 • Jedinečnost
! Test Case není co test scénář ! Use case, česky případ užití, je termín označující v oborech jako Human–Computer Interaction (interakce člověka s počítačem) či interakční design metodu popisu sekvence kroků, který vykonává uživatel při plnění konkrétního úkolu za použití interagujícího systému (konkrétního softwarového či hardwarového produktu). Takovým úkolem může být například vytvoření určitého typu dokumentu v textovém editoru, nákup v internetovém obchodě, přečtení článku na zpravodajském serveru, ale například i výběr z bankomatu. Ve zvláštních případech může jít o interakci dvou strojů, z nichž jeden plní konkrétní úkol (například synchronizace zařízení). Use case je složen ze sledu kroků, které uživatel vykonává, aby daný úkol splnil. Pro popis use case bývá užíván specializovaný jazyk Unified Modeling Language (UML)[1], který formou diagramu popisuje jednotlivé akce uživatele a reakce systému, ale celou interakci je možné popsat i jednoduše slovně. Testovací scénář
 • Skupina logicky souvisejících testovacích případů (např: přihlášení)
 • Plán testů > nejdůležitější dokument > Píše nadřízený
 • Obecný dokument, který popisuje, kdy a jak se bude testovat.
 • Nejsou v něm uvedeny konkrétní hodnoty, ale pouze návrhy testů
Test Report
 • Zpráva o výsledcích testů
 • Pro zákazníka
 • Obsah:
> seznam testů, které byly provedeny > zhodnocení úspěšnosti testů > přehled nalezených chyb > vyvstalé problémy > návrhy na vylepšení testů Manuální testovaní Jedná se o testy prováděné přímo testerem podle testovacích případů (testcase). V dnešní době je již ve spoustě oblastech na ústupu a je nahrazováno automatizovaným testováním. Stále má ale své nenahraditelné místo v některých oblastech (např. exploratory testování). Automatizované testování Automatizace je hnacím pohonem pokroku, a tedy i v testování zažívá v posledních letech enormní nárůst. Automatizace je často prováděna pomocí skriptovacích jazyků (např. Python) a jejím cílem je ověřit opakující se scénáře za pomoci krátkých programů.
 • Kódování > testování > oprava > testování
 • Opakované testování = Regresivní testovaní neboli zpětné
 • Rychlost, efektivita, správnost a přesnost, neúnavnost
 • Změny musí být aktuální, flexibilní na změny (změna úvodní stránky)
 • Vyplatí se u dlouhodobých projektů
Nástroj selenium:
 • Klikací nástroj na automatizované testování web stránek
 • Plugin
 • Převod do různých programovacích jazyků např: Java
Reportovací systémy Bugzilla Atlassian Jira HP Quality Center
 • Zaznamenávání chyb
 • Záznamenávání úkolů
 • Zaznamenávání test casu
 • Výkazi práce
Pravidla Bug Report
 • Je stručné.
 • Přesné a podrobné.
 • Napsané v neutrálním tónu (bez ironie, ponižování členů týmu).
 • Zaobírá se jedinou chybou.
 • Ale postihuje ji v její nejobecnější podobě – zda má chyba i jiné projevy, zda se vyskytuje jinde (zda je na jednom nebo více formulářích).
 • Popisuje jak je možné chybu chybu reprodukovat – postup krok za krokem k ní.
 • A na koho bude mít chyba dopad.
 • Poskytuje co nejvíce informací pro hledání problému při ladění.
 • Předkládat důkazy o chybě.
Jak ne: nejde se přihlásit, nejde to, ….. Závažnost vs priorita – Severity vs Priority Závažnost
 1. Nejvyšší závažnost – nejde používat
 2. Provozní chyba – ztráta funkčnosti (e-shop nejde objednávka)
 3. Chyba v textu
 4. Připomínka
Priorita
 1. Rychle opravit, výrazně viditelná chyba
 2. Opravit než půjde do produkce
 3. Měla by se opravit
 4. Může zůstat – okrajová chyba
Příklady: 1/3 ztrácíme data / jeden z tisíce uživatelů 3/2 chyba v manuálu / opravit před vydáním (release) 1/1 (áčkové chyby) havárie app / nejdou objednávky O chybách se poradit z nadřízeným Metodiky vývoje software Souhrn postupů, pravidel a nástrojů, používaných pro návrh plánování a řízení vývoje softwaru a zároveň obor, který se zabývá vytvářením, porovnáváním a ovlivňováním jednotlivých metodik vývoje softwaru.
 • Vodopád:
> definice požadavků > návrhy systému > implantace > ověřování > údržba
 • Spirálový model
 • Agilní metodiky
> rychlý vývoj > reakce na změnu požadavků > prototypování
 • Scrum
Validace vs Verifikace
 • Validace – zda jsou splněny požadavky zákazníka (to co očekává)
 • Verifikace – Zda je splněna specifikace / návrh
UML – Unified Modeling Language
 • Use case = případ užití
 • Diagram aktivit
UML  je v softwarovém inženýrství grafický jazyk pro vizualizacispecifikaci, navrhování a dokumentaci programových systémů. UML nabízí standardní způsob zápisu jak návrhů systému včetně konceptuálních prvků jako jsou business procesy a systémové funkce, tak konkrétních prvků jako jsou příkazy programovacího jazykadatabázová schémata a znovupoužitelné programové komponenty. UML podporuje objektově orientovaný přístup k analýze, návrhu a popisu programových systémů. UML neobsahuje způsob, jak se má používat, ani neobsahuje metodiku(y), jak analyzovat, specifikovat či navrhovat programové systémy. Tipy a triky
 • Hledat chyby tam kde byly
 • Různá zařízení, různé prohlížeče
 • Změnit velikost okna
 • Testovat chybové hlášky – musí být srozumitelné
 • Zkušenosti, intuice, předtucha
Istqb Certifikace testera, základní stupeň CTFL Časté pohovorové otázky
 • Co je test case
 • Co je use case
 • Co je test plán
 • Výhody a nevýhody automatizovaného testování, kdy je vhodné použít
 • Jaké znáte deportovací systémy
 • Co obsahuje bug report
 • Rozdíl závažnost a priorita
 • Rozdíl validace a certifikace
„Zkušenost je název, který dáváme svým chybám a omylům.“ —  Oscar Wilde

Leave a Comment

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
 
 

Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy aktualizováno: 28.4.2022

Pokud jste návštěvníkem našeho blogu, odběratelem novinek, přispěvatelem do komentářů  poskytujete nám své osobní údaje. My vaše údaje zpracováváme a za jejich bezpečnost odpovídáme. Slibujeme, že vaše údaje dostatečně chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Neprodáváme žádný produkt, nejste tedy našimi zákazníky, ale návštěvníky blogu.

Správcem vašich osobních údajů je Lukáš (Lucka ani nekouká přes rameno!)

Správcem osobních údajů je Lukáš Kaňka, který provozuje webové stránky lukan.cz a lukan.cekuj.net. Lukáš vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány, a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využíváme.

Jaké údaje zpracováváme a proč

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější obsah. Jednotlivé důvody zpracování:
 • E-mailové kampaně a newslettery

Jste čtenářem: E-mailem vám posíláme novinky, ke kterým jste se přihlásili. Zpracováváme váš e-mail, sledujeme, na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů od nás otevíráte, za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás mohl zajímat.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává správce Lukáš Kaňka, s využitím dalších dvou zpracovatelů, společnosti Endora , jejichž zpracování spočívá v uchovávání údajů na zabezpečených cloudových serverech. Abychom mohli měřit, jak se vám na našem blogu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používáme další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to: Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu

Jak nás můžete kontaktovat

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat ne e-mailové adrese: lukas.kanka@lukan.cz.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (ten zámeček, co je vedle naší URL adresy ;-)) a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: lukas.kanka@lukan.cz   Máte právo na informace, které si právě teď čtete. 🙂   Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.   Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.   Právo na výmaz (být zapomenut) Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. 😞  V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.   Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.   Odhlášení ze zasílání newsletterů  E-maily s inspirací, články vám zasíláme, jste-li náš čtenář na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud čtenářem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 28.4.2022
 
Save settings
Cookies settings