MSSQL Express na MacOS v Docker Desktop

Pokud chcete na MacOS používat MSSQL lokálně (localhost) zprovoznění je velmi jednoduché.

V první části si zprovozníme Docker Desktop.

Pak stáhneme a nastartujeme MSSQL Express.

A jako poslední stáhneme si Azure Data Studio, kde budeme moc pracovat s databázemi.

 

Přejdeme na web Download Docker Desktop | Docker kde si stáhneme Docker Desktop, buď verzi Intel nebo M1 dle vašeho zařízení (web by vám měl nabídnout danou verzi). Po stažení ji naistalujeme. V nastavení Dockeru pod položkou Resources --> Advenced doporučuji položku Swap: nastavit na 2 GB. To zatím v Dockeru bude vše.

 

Teď si do Dockeru stáhneme MSSQL Express kde ho následovně i spustíme. 

Začneme stažením MSSQL Express 2019.

Do terminálu zadáme pro ty co májí zařízení s Intelem:

docker pull mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest

A ti co mají M1 vloží do terminálu:

pull mcr.microsoft.com/azure-sql-edge

Tímto nastartujeme v docker mssql

docker run --name SqlServer -e 'ACCEPT_EULA=Y' -e 'SA_PASSWORD=XXXXX' -p 1433:1433 -d mcr.microsoft.com/azure-sql-edge

Zde je nutné nastavit dosti silné heslo. V 'SA_PASSWORD=XXXXX'  XXXXX nahradíme dosti silným heslem. Mělo by mít aspoň osm znaků, velké a malé písmena, číslice a speciální znak (třeba) tečku.

Teď když se podíváte v měli by jste v aplikaci Docker Desktop vidět již nastartovaný proces sql. Tam ho můžete jak vypínat tak i zapínat.

Běžící procesy Dockeru si můžete prohlédnout i v terminálu pomocí tohoto příkazu:

docker ps

Teď si stáhneme Azura Data Studio, je to gui pro MSSQL od Microsoftu. MSSQL můžete používat třeba jen v terminálu nebo i v jiném programu. Osobně nejvíce používám Azure Data Studio a VS Code s pluginem mssql.

Zde si stáhneme Azure Data Studio , po stažení si ho nainstalujeme a nastavíme.

Klikneme na new Connections.

Connection type vybere: Microsoft SQL Server

Do kolonky Server napíšeme: localhost

Authentication type: SQL Login

User name: sa

Password: vaše heslo co jste si nastavily při konfiguraci MSSQL výše.

Ještě si do Azure Data Studio stáhneme dva důležité pluginy. Klikneme na Extensions a vyhledáme plugin New Database a Delete Database. Když na ně kliknete tak vás to odkáže na GitHub kde stáhnete soubor s koncovkou vsix.  Plugin nainstaluje tím že klikneme v Extensions na tři tečky, Install from vsix a naistalujeme pluginy. 

Tím máte vše nastaveno.

Pokud si budete chtít změnit heslo pro sa použijete tento příkaz:

docker exec -it SqlServer /opt/mssql-tools/bin/sqlcmd \ -S localhost -U SA -P '<old-password>' \ -Q 'ALTER LOGIN SA WITH PASSWORD="<new-password>"'

Pokud chcete MSSQL z dockeru odstranit tak do terminálu vložte:

docker stop SqlServer 

docker rm SqlServer

Prvním příkazem zastavíte SQL a druhým jej odstraníte z Dockeru.

Obraz disku MSSQL zůstane na vašem disku pokud ho chcete odstranit vložte do terminálu:

docker rmi Image Image

 

Pokud si ho tam necháte můžete ho použít příště bez stahování.