Docker Desktop, Docker s vlastním Gui na Ubuntu 22.04 instalace

Pokud se vám nelíbí rozhraní Dockeru v Terminálu nebo vás od Dockeru Terminál odrazuje řešení je Docker Desktop.

Docker Desktop je ideální k použití na pc nebo notebooku ke kterému máte fyzicky přístup. Na vzdáleném pc nebo serveru je lepší použít Terminál nebo přístup k Dockeru přes webové rozhraní.

Docker Desktop se může použít i přes Remote Desktop.

Tento návod je primárně určen pro Ubuntu 22.04, ale měl by fungovat i v jiných distribucích založených na Ubuntu. Já osobně nyní používám Ubuntu Budgie 22.04 kde jsem tímto postupem Docker rozjel bez problému.

Prvně si nainstalujeme Engine Docker na Ubuntu

Pokud nemáte nainstalován Gnome-Terminal tak si ho nainstalujte (na stránkách Docker Desktop to zmiňují jako podmínku).

Gnome-Terminál nainstalujeme tímto způsobem:

sudo apt install gnome-terminal

Pokud máte nainstalovanou starou verzi Dockeru můžete ji odinstalovat tímto Příkazem v terminálu:

sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

Dále si Aktualizujte index balíčků a nainstalujte balíčky tak, aby umožňovaly použití repositář přes HTTPS:aptapt:

První příkaz vložte tento:

sudo apt-get update

A pak tento:

sudo apt-get install \
ca-certificates \
curl \
gnupg \
lsb-release

Přidejte oficiální GPG klíč Dockeru těmito příkazy:

sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

K nastavení úložiště použijte následující příkaz:

echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Aktualizujte index balíčku: apt tímto příkazem:

sudo apt-get update

Nainstalujeme modul Docker, kontejner a Docker Compose tímto příkazem:

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

Spuštěním image ověřte, zda je instalace modulu Docker úspěšná:

sudo docker run hello-world

Tento příkaz stáhne testovací image a spustí ji v kontejneru. Když indikátor kontejneru se spustí, zobrazí potvrzovací zprávu.

Tímto máme první část za sebou a doinstalujeme Docker Desktop:

Stáhněte si Docker Desktop pro ubuntu zde:

Install on Ubuntu | Docker Documentation

Pokud máte starou verzi dockeru můžete ji doinstalovat tímto příkazem:

sudo apt remove docker-desktop

Nainstalujte balíček pomocí apt následujícím způsobem:

První uděláme update:

sudo apt-get update

Pak v terminálu pomocí cd běžte do složky kam jste si stáhli Docker Desktop, nejspíše to bude:

cd Downloads/

Nebo

cd Stažené/

Tam si pomocí příkazu ověříme, jestli jsme ve správné složce a necháme si vypsat všechny soubory, měli byste tam vidět toto docker-desktop--.deb.

Obsah složky zobrazíte příkazem:

Ls

Pokud tam soubor vidíte nainstalujeme Docker Desktop.

Použijeme k tomu tento příkaz, místo slova verze dopněte číslo vaší verze:

sudo apt-get install ./docker-desktop-verze.deb

Pokud proběhla instalace můžete se podívat do programů a uvidíte ikonu Docker Desktopo kterou aplikaci spustíte.

Návod je podle oficiálního webu docker a najdete ho pod těmito odkazy:

Instalace Docker:

https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/

Instalace Docker Desktop:

https://docs.docker.com/desktop/install/ubuntu/