Pokud chcete použít vlastní obrázek jako kurzor, můžete to udělat takto:

body {
    cursor: url('cesta-k-obrazku.png'), auto;
}

V CSS můžete změnit typ kurzoru pomocí vlastnosti cursor. Zde je příklad, jak to udělat:

body {
    cursor: pointer; /* Změní kurzor na prst */
}

V CSS máme následující typy kurzoru:

auto: Prohlížeč rozhoduje o typu kurzoru.

default: Standardní kurzor (obvykle šipka).

none: Bez kurzoru.

context-menu: Kontextové menu.

help: Otazník nebo balón s nápovědou.

pointer: Ruka s ukazováčkem.

progress: Hodinové ručičky nebo jiný indikátor načítání.

wait: Hodinové ručičky nebo jiný indikátor čekání.

cell: Tabulkový kurzor (pro tabulky typu grid).

crosshair: Křížový kurzor.

text: Textový kurzor.

vertical-text: Vertikální textový kurzor.

alias: Alias kurzor (dva dokumenty).

copy: Kopírovací kurzor (dokument s pluskem).

move: Pohyblivý kurzor.

no-drop: Kurzor "nelze upustit".

not-allowed: Kurzor "není povoleno".

grab: Kurzor pro chytání.

grabbing: Kurzor pro chytání (v chytnutém stavu).

all-scroll: Kurzor pro posouvání všech směrů.

col-resize: Kurzor pro změnu velikosti sloupce.

row-resize: Kurzor pro změnu velikosti řádku.

n-resize, e-resize, s-resize, w-resize, ne-resize, nw-resize, se-resize, sw-resize: Kurzory pro změnu velikosti v různých směrech.

ew-resize, ns-resize, nesw-resize, nwse-resize: Kurzory pro změnu velikosti v různých směrech.

zoom-in: Kurzor pro přiblížení.

zoom-out: Kurzor pro oddálení.