Jak nainstalovat Codeium do Neovim

[Codeium](https: //codeium.com) je alternativou k GitHub Copilot s tím, že pro jednotlivce je zdarma. Codeium hodnotím velmi pozitivně a Copilotu se vyrovná.

Instalace pomocí plug.vim je jednoduchá, stačí pouze upravit svůj init.vim.
Vložíme do něj:


" Free AI codium
Plug 'Exafunction/codeium.vim', { 'branch': 'main' }

Výsledný init.vim bude vypadat takto:

call plug#begin(has('nvim') ? stdpath('data') . '/plugged' : '~/.vim/plugged')
" Free AI codium
Plug 'Exafunction/codeium.vim', { 'branch': 'main' }
call plug#end()

A restartujeme Neovim. Příkazem Ctrl + : do príkazového řádku napíšete q a restartujeme Neovim.

Po restartu provedeme PlugInstall a ještě jednou restartujeme Neovim.

Poslední krok bude konfigurace Codeium, příkazem CodeiumEnable do command line.

Codium vás vyzve k propojení API se serverem Codium.

A vše by Vám mělo fungovat.