SQL základy 1. část

Pokračujeme v seriálu základům Testingu. Do poručují si přečíst předchozí články Základy testování 1. část a Základy testování 2. část. Pokud vás bude zajímat pouze SQL nemusíte základy testovaní číst. Všechny příklady jsem dělal v SQL Developer od Oracle který využívá Javu Oracle. Pokud budete chtít využít produktů Oracle je potřeba registrace a zdarma si je stáhnout, nabízí je pro Windows, Mac i Linux. Nebo můžete využit třeba MySQL nebo SQL od jiného výrobce. Rozdíly by oproti SQL Developer měli být minimální. Vždy doporučuji používat poslední verze software. SQL základy 1. část: Relační databáze
 • Skládá se z tabulek
 • Využívá dotazovací jazyk SQL
 • MySQL, Oracle
SQL= Structured Query Language SQL – DDL = Data Defintion Language – Create table, Drop table DML = Data Manipulation Language >  není case sensitive – nerozlišuje malá a velká písmena >  pro lepší čitelnost se doporučuje psát velkými písmeny >  dotaz může být rozdělen na více řádků >  čísla se píší normálně, text musí být v rovných uvozovkách ‘apostrof‘ >  každý příkaz končí středníkem ; >  klíčové slovo jazyka SQL nesmí být název tabulky nebo sloupce Datové typy > NUMBER (p,s) – číslo, p = počet celých čísel, s = počet desetinných čísel  (2,1- 99,9) > CHAR (n) – řetězec s pevnou délkou n, využívá se pro logické hodnoty 0/1, N/Y > VARCHAR2 – řetězec, až n znaků > DATE – datum 2017-01-01 > TIMESTAMP – datum a čas 2017-01-01 12:00:00 Primární klíč
 • Jednoznačný a jedinečný identifikátor řádků tabulky, standardně sloupce ID.
 • Název obvykle ID, generované sekvencí.
 • Může být, rodné číslo, číslo OP…….
 • Nejlepší uměle vytvořený klíč.
SQL základní příkazy Tabulka uzivatel
ID Jméno Prijmeni Vek
1 Pavel Novák 35
2 Jana Malá 27
 • INSERT – vložení řádku
INSERT INTO <tabulka> (<sloupec>) VALUES (<hodnota>) INSERT INTO Uzivatel (ID, Jmeno, Prijmeni, Vek ) VALUES (4, ‘Jan’, ‘Svoboda’, 40);
 • UPDATE – změna řádku – změna/aktualizace řádku
   ! bez WHERE změní všechny řádky, WHERE – kde, podmínka ! UPDATE <tabulka> SET <sloupec> = <hodnota> [WHERE <podminka>]; UPDATE Uzivatel SET Vek=41 WHERE ID=3;
 • DELETE FROM – smazání řádku
DELETE FROM <tabulka> [WHERE <podminka>]; DELETE FROM Uzivatel WHERE ID=3; *  SELECT – vyhledávání řádků SELECT <sloupce> FROM <tabulka> SELECT * FROM <uzivatel>; všechny sloupce v tabulce uživatel SELECT ID, Jmeno, Prijmeni, Vek FROM Uzivatel; vypíše sloupce podle kritérii v tabulce uživatel * COMMIT – potvrdí změnu, musí být po INSERT, UPDATE, DELETE. Po SELECT zbytečné. Může se použít buď příkaz nebo tlačítko
 • ROLLBACK – vrátí změnu k poslednímu COMMIT, buď příkaz nebo tlačítko
 • TRANSAKCE – více SQL příkazu na jednou, všechno nebo nic
na konci nutno potvrdit COMMIT pokud dojde k chybě ROLLBACK
 • WHERE – podmínka
 • =, >, <, <=, >=
 • Je různo <> nebo !=  SELECT * FROM Uzivatel WHERE Vek<>35;
 • IS NULL výběr řádku bez hodnoty ve sloupci SELECT * FROM Uzivatel WHERE Vek IS NULL;
 • IS NOT NULL výběr řádku z hodnotou ve sloupci
SELECT * FROM Uzivatel WHERE Vek IS NOT NULL;
 • BETWEEN (Bitvín) : Mezi dvěmi hodnotami                                                                                   SELECT * FROM Uzivatel WHERE Vek BETWEEN 27 AND 40;
Lze take zadat jako >= minimum AND <= maximum –  LIKE – vyhledávání v textu % zástupný znak = žolík SELECT * FROM Uzivatel WHERE Jmeno LIKE ‘Jan%‘; můzě třeba být ‘%a%’, najde vše v řádku jméno – jména co obsahují a.
 • IN přesně definované hodnoty
 • SELECT * FROM Uzivatel WHERE Jmeno IN ‘Pavel’;
 • SELECT * FROM Uzivatel WHERE Vek IN (35, 27,40);
 • AND – logické A
Musí být splněny obě podmínky
AND NEPRAVDA PRAVDA
NEPRAVDA NEPRAVDA NEPRAVDA
PRAVDA NEPRAVDA PRAVDA
SELECT * FROM Uzivatel WHERE Vek >=27 AND Vek <=41; najde uživatele od 27 do 41 let.
 • OR – logické nebo
 • Musí být splněna aspoň jedna podmínka
OR NEPRAVDA PRAVDA
NEPRAVDA NEPRAVDA PRAVDA
PRAVDA PRAVDA PRAVDA
 SELECT * FROM Uzivatel WHERE Prijmeni=‚Svobodová‘OR Prijmeni=‚Malá‘; Typ: nahraď Malá jiným přímením, aby bylo vidět OR. Aritmické operace
 • sčítání +
 • odčítání –
 • násobení *
 • dělení /
SELECT Pocet*Cena_za_kus FROM Produkt; vynásobí cenu x počet Agregační funkce
 • SUM – součet  SELECT SUM (Vek) FROM Uzivatel; sečte věk všech uživatelů
 • COUNT – počet řádků
 • AVG – průměr
 • MIN
 • MAX
SELECT MAX (Vek) FROM Uzivatel; – maximální věk SELECT COUNT * FROM Uzivatel; – počet řádků v tabulce SELECT COUNT (Vek) FROM Uzivatel; – vrátí počet ne nula hodnot uživatele ORDER BY
 • řazení výsledku
 • ORDER BY <sloupec> ASC/DSEC
 • ASC – řazení vzestupně , defaultně, ale i tak by jsme měli psát
 • DESC – sestupně, nutné uvést
SELECT Jmeno FROM Uzivatel ORDER BY Jmeno DESC; seřadí uživatele podle abecedy po zpátku Alias sloupce
 • AS <sloupce>
 • Pro lepší pojmenování sloupců
SELECT COUNT (*) AS Pocet_radku FROM Uzivatel; hodnota COUNT se přepíše na Pocet_radku pro lepší orientaci. SQL Developer
 • nástroj na prohlížení a provádění operací s databází
www.demo-1.sql-vyuka.cz – zde si můžete ozkoušet SQL Časté pohovorové otázky
 • Napsat INSERT nebo UPDATE
 • Co je to primární klíč a zda je vhodné používat např. rodné číslo, email, telefonní číslo
 • Vyhledávání řádku bez hodnoty – IS NULL
 • Co je to transakce. Co se stane, když nastane v průběhu vykonávání transakce chyba – ROLLBACK

Leave a Comment

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
 
 

Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy aktualizováno: 28.4.2022

Pokud jste návštěvníkem našeho blogu, odběratelem novinek, přispěvatelem do komentářů  poskytujete nám své osobní údaje. My vaše údaje zpracováváme a za jejich bezpečnost odpovídáme. Slibujeme, že vaše údaje dostatečně chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Neprodáváme žádný produkt, nejste tedy našimi zákazníky, ale návštěvníky blogu.

Správcem vašich osobních údajů je Lukáš (Lucka ani nekouká přes rameno!)

Správcem osobních údajů je Lukáš Kaňka, který provozuje webové stránky lukan.cz a lukan.cekuj.net. Lukáš vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány, a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využíváme.

Jaké údaje zpracováváme a proč

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější obsah. Jednotlivé důvody zpracování:
 • E-mailové kampaně a newslettery

Jste čtenářem: E-mailem vám posíláme novinky, ke kterým jste se přihlásili. Zpracováváme váš e-mail, sledujeme, na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů od nás otevíráte, za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás mohl zajímat.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává správce Lukáš Kaňka, s využitím dalších dvou zpracovatelů, společnosti Endora , jejichž zpracování spočívá v uchovávání údajů na zabezpečených cloudových serverech. Abychom mohli měřit, jak se vám na našem blogu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používáme další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to: Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu

Jak nás můžete kontaktovat

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat ne e-mailové adrese: lukas.kanka@lukan.cz.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (ten zámeček, co je vedle naší URL adresy ;-)) a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: lukas.kanka@lukan.cz   Máte právo na informace, které si právě teď čtete. 🙂   Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.   Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.   Právo na výmaz (být zapomenut) Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. 😞  V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.   Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.   Odhlášení ze zasílání newsletterů  E-maily s inspirací, články vám zasíláme, jste-li náš čtenář na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud čtenářem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 28.4.2022
 
Save settings
Cookies settings